2019 yılı aidat tutarları &ödeme hesap bilgileri

2019 yılı Ada Termal Kat Malikleri Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

2019 yılı Genel Kurul Faaliyet Raporları ve Bilgilendirme